Scurta descriere a traseelor: Traseul 1 - Plecarea din apropierea restaurantului "La Scena" (870m) (locul de desfasurare a festivalului de "Garana Jazz"), apoi pe marcajul "banda rosie", pe langa Cantonul Molidu (1000m) trece prin vf. Semenic (1446m), coboara pe marcajul "cruce albastra" pana la Cantonul Şaua Cireşii (1011m), pe "Cracul Bolovan", se traverseaza Dj582 in puctul "Faţa Grădiştei" (835m), spre vf. Grădişte (910m), in apropiere de vf.Tîlva Petricelii (1052m), Crucea de Piatră (1060m), coborare in valea Stânii (905m), urcare pe partia de teleschi, Parcul de sculptură în lemn de la Gărâna (1010m), Sosire in Poiana Lupului (870m) - lugime A1 aprox. 22 km.
Traseul 2 - Plecarea din apropierea restaurantului "La Scena" (870m), merge pe marcajul "banda rosie" Molidu Mare (925m), apoi se traverseaza pârâul Molizi (860m), Cracu Bolovan (960m) dupa care urmeaza Traseul 1 pana la sosire - lugime A2 aprox. 12 km.
Traseul 3 - Plecarea din apropierea restaurantului "La Scena" (870m) spre Parcul de sculptură în lemn de la Gărâna (1010m), coborare pe partia de schi pana la paraul Stânii, apoi spre sosire pe versantul nordic al vaii Stânii - lugime A3 aprox. 2,5 km.

REGULAMENTUL oficial de organizare şi desfăşurare a concursului  de alegare montană- semimaraton ”Gărâna Run 2014“
17 mai 2014, Masivul Semenic – loc. Gărâna.

ORGANIZATORI

Competiţia ,,Gărâna Run” este organizată de Lupo Touring şi Club Ecosport şi are drept scop promovarea alergării în aer liber, în orice condiţii meteorologice, dar şi promovarea locurilor, tradiţiilor şi obiceiurilor din zonă.

REGULAMENT

1.1. Participanţii la competiţie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi facut public conform legislaţiei aplicabile în România, fiind disponibil pe site-ul oficial al competiţiei Garana-run, urmând a fi afişat şi la locul de desfăşurare a competiţiei. Prin participarea la această competiţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului regulament şi ale legislaţiei aplicabile şi să semneze declaraţia pe proprie răspundere pusă la dispoziţie de către organizatori, în momentul validării înscrierii şi ridicării kitului de concurs. Declaraţia pe proprie răspundere va fi disponibilă şi va putea fi descărcată de pe site-ul competiţiei, Garana-run, putând fi semnată şi adusă de către participanţi la momentul validării înscrierii.

2.1. Data şi locul desfăşurării Competiţiei

Competiţia se va desfăşura în ziua de sâmbătă, 17 mai 2014, începând cu ora 9:30, în zona loc. Gărâna.

Centrul de Concurs, Restaurant “La Scena”

Startul şi sosirea - sunt amplasate în zona Restaurantului “La Scena”.

3.1. Desfăşurarea competiţiei. Participanţi

Această competiţie se adresează tuturor alergătorilor. Participanţii care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la prezentarea la validare, vor avea nevoie de procură din partea părinţilor.

3.3. Traseele de concurs

Traseele de concurs se desfăşoară pe drumuri publice, drumuri forestiere, poteci de munte turistice marcate. Vor fi semnalizate de către organizatori prin benzi de delimitare/săgeţi de direcţionare şi vor fi supravegheat de către arbitri de cursă, amplasaţi în diferite puncte ale traseului. Pe parcursul concursului circulaţia rutieră pe drumurile publice nu va fi restricţionată, de aceea concurenţii au bligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege. Pe parcursul traseului, în anumite puncte ce vor fi anunţate de către organizatori înainte de începerea concursului şi care vor fi marcate pe harta compeţiei vor fi amplasate puncte de alimentare aprovizionate cu apa plată, fructe, glucoză.

Vor fi amenajate 3 trasee: Traseu A1 (23 km / 970m dif.niv.), Traseu A2 (12,5 km / 490m dif.niv.), Traseul A3 (aprox. 3,1 km / 165m dif.niv.).

3.4. Înscriere / Categorii

Înscrierea participanţilor se face online pe site-ul Garana-run .

Traseu A1

 • Feminin 18 – 32 ani (F1)
 • Feminin 33+ (F1+)
 • Masculin18 – 32 ani (M1)
 • Masculin 33+ (M1+)

Traseu A2

 • Feminin 33+  (F2+)
 • Feminin 18 – 32 ani  (F2)
 • Feminin 15 - 17 ani  (F2-)
 • Masculin 33+  (M2+)
 • Masculin 18 – 32 ani  (M2)
 • Masculin 15 - 17 ani  (M2-)

Traseul A3 - 12-14 inclusiv

 • pentru copii   inclusiv 10 ani (F3, M3)
 • pentru copii 11 - 14 inclisiv (F3+, M3+)

3.5. Taxe de participare

Taxă înscrieri până în data de 30 aprilie 2014

     Traseul 1 - 50 lei; Traseul 2 - 40 lei; Traseul 3 - gratuit

Taxă înscrieri până în data de 12 mai 2014

     Traseul 1 - 60 lei; Traseul 2 - 50 lei; Traseul 3 - 10 lei

Taxă înscrieri în zilele de 13 - 17 mai 2014

     Traseul 1 și 2 - 80 lei; Traseul 3 - 20 lei

Cont (IBAN):RO 31CECEVL0132RON0453494 Banca: CEC Bank Râmnicu Vâlcea, Club Ecosport

Plata taxei de înscriere se face prin transfer bancar sau prin modalităţile menţionate pe site-ul competiţiei Garana-run, în momentul înscrierii online sau imediat după. Atenţie! Neplata taxei de participare într-un termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data completării formularului online va duce la invalidarea înscrierii, pe site-ul oficial al competiţiei locul de participare al neplătitorilor devenind vacant. De asemenea, organizatorii aduc la cunoştinţa participanţilor şi a persoanelor interesate că nu se restituie contravaloarea taxei de participare a unei persoane înscrise care doreşte să se retragă din competiţie sau care din diverse motive nu poate participa, această sumă urmând a se constitui donaţie pentru diverse cauze umanitare susţinute de către organizatori. În cazul în care retragerea concurentului a survenit după efectuarea de către organizatori a unor cheltuieli legate de participarea respectivului competitor la concurs, aceste cheltuieli vor fi acoperite cu prioritate.

3.6. Declaraţia pe propria răspundere

În momentul ridicării pachetelor de start, la Centrul de Concurs, Restaurant “La Scena”, toţi concurenţii vor depune o declaraţie pe propria răspundere cu privire la participarea la competiţie, inclusiv cu privire la faptul ca sunt apţi din punct de vedere medical pentru a participa la competiţie. În momentul depunerii declaraţiilor, se vor primi şi pachetele de start, 16 mai 2014, între orele 17:00 şi 23:00 la Centrul de Concurs.

ATENŢIE: Persoanele care nu au depus declaraţiile pe propria răspundere semnate vor fi automat descalificate. Taxa de înscriere platită de către aceste persoane nu se restituie şi va fi folosită conform celor declarate mai sus.

3.7. Echipament şi condiţii de concurs. Numere de concurs

Concurenţii vor participa la competiţie cu propriul echipament. Se recomandă concurenţilor să poarte echipament de alergare corespunzător alergării montane şi să-şi aducă haine de schimb, care vor putea fi depozitate în vestiarele puse la dispoziţie de către organizatori.
Echipamentul recomandat de către organizatori mai cuprinde, dar nu se limintează la: pantofi de alergare, batoane sau geluri energizante, telefon mobil, beţe de trekking. Participanţii au obligaţia de a se comporta în mod responsabil şi civilizat în timpul cursei faţă de ceilalţi concurenţi, faţă de mediul înconjurător, cât şi faţă de propria persoană, evitând să se pună pe sine sau pe ceilalţi în situaţii periculoase.
Numerele de concurs vor fi puse la dispoziţie de către organizatori şi se vor înmâna participanţilor după confirmarea plăţii: vineri, 16 mai 2014, orele 17:00 – 23:00 şi sâmbătă 17 mai, între orele 8:00 şi 9:00
Numerele de concurs se vor ataşa pe partea din faţă, pe deasupra îmbrăcăminţii de alergare a fiecărui concurent, astfel încât să fie vizibile. Neprezentarea la linia de start fără numărul de start amplasat vizibil pe piept sau pierderea lui pe parcursul derulării probei va duce la descalificarea participantului.

3.8. Start şi limite de timp

- START TRASEU 1: între orele 09.30-10.00, cu 5 ore limită de timp

- START TRASEU 2: între orele 09.30-10.00, cu 5 ore limită de timp

- START TRASEU 3: între orele 09.30-10.00, cu 3 ore limită de timp

3.9. Stabilirea rezultatelor

Clasamentul pentru fiecare traseu se face în ordinea în care participanţii trec linia de sosire. Pentru realizarea clasamentelor va fi luată în considerare vârsta împlinită la data de 31 decembrie 2014.

3.10. Arbitrii de traseu

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasaţi arbitri de traseu care vor supraveghea desfăşurarea cursei. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din cursa orice concurent dacă acesta nu respectă prezentul regulament sau într-una din următoarele situaţii:

 • - pierderea numărului de concurs
 • - ratarea unui punct de control
 • - abaterea de la traseul impus de către organizatori, nerespectarea traseului prin folosirea de scurtături
 • - utilizarea vreunui mijloc de transport în timpul cursei
 • - aruncarea de gunoaie şi resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control şi alimentare)
 • - comportament nesportiv faţă de alţi concurenţi sau lipsa de respect faţă de oficiali, organizatori, public susţinător, localnici etc.
 • - depăşirea timpului limită
 • - în cazuri excepţionale considerate ca atare de către organizatori.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să informeze organizatorii cât mai repede cu putinţă.

4.1. Premierea

Vor fi premiaţi primii trei clasaţi de la fiecare categorie a celor două curse/trasee. Premiile vor fi anunţate înainte de începerea concursului în funcţie de sponsorii care se vor implica în acest proiect. Se vor acorda şi premii surpriză oferite de către organizatori. Pe lângă premii, câştigătorii vor primi diplome şi medalii. Participanţii vor primi medalia de participare şi diplome de participare. Diplomele de participare vor fi electronice şi vor putea fi descărcate de pe site-ul indicat de către organizatori începând cu data de 1 iunie 2014. La sosire toţi participanţii vor primi medalia de participare, lichide pentru rehidratare şi alte produse pentru refacere. Festivitatea de premiere va avea loc în data de 17 mai 2014  la locul de desfăşurare a evenimentului la ora 17.00.

5.1. Condiţii administrative (în timpul curselor)

Organizarea evenimentului revine Lupo Touring. Competiţia va beneficia de asistenţă medicală.

5.2. Condiţii administrative (generale)

Lista câştigatorilor va fi publicată după trecerea liniei de sosire a participanţilor pe site-ul  Garana-run

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal. Ca atare, organizatorii se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor/ câştigătorilor la prezenta competiţie şi să le utilizeze conform prezentului regulament, conform declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiţiei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a competiţiei.

Prin înscriere, plata şi participare fiecare participant confirmă ca a citit, înţeles şi acceptat condiţiile de participare şi aceste reguli, îşi asumă riscurile care decurg din participarea la Gărâna Run şi sunt responsabili pentru propriile acţiuni care ar trebui să ţină cont de circumstanţe relevante precum: schimbarea vremii, trafic, condiţii meteo, zona în care se află, echipament, starea personală etc.

 

Vă aşteptam!


Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!